Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Het Zwin; Herstelmaatregelen slufter

Overkoepelend project: Uitvoeringsprogramma 'Herstel en Inrichting Rijkswateren' (H&I), meer
Periode: 1990 tot 1997
Status: Afgelopen

Geografische termen: ANE, België, Zwin [Marine Regions]; ANE, Nederland, Zwin [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (6)  Top 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), meer, partner
  • Waterschap Zeeuws-Vlaanderen (WSZV), meer, partner
  • Provincie Zeeland, meer, partner
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; Afdeling Kust, meer, partner
  • Eurosense Belfotop NV, meer, partner
  • Stichting het Zeeuwse Landschap, meer, coördinator

Abstract
DOELSTELLING
Natuurwaarden van Het Zwin behouden door de verzandingsproblematiek te verminderen

MAATREGELEN
Jaarlijks of tweejaarlijks uitgraven van de zandvang in de hoofdgeul, meestal gecombineerd met het hergraven en heroriënteren van de Zwinmonding en het uitdiepen van de hoofdgeul:
- Uitgraven proefzandvang (33 000 m3, 1990)
- Verleggen Zwinmonding in meer westelijke positie (37 000 m3, 30 000 m3, 40 000 m3 zand in resp. 1989, 1994, 1995)
- Uitdiepen Zwin-getijgeul (78 000 m3, 1990)
- Herhaaldelijk uitgraven en leegmaken van noordelijke en zuidelijke zandvang (variërend tussen 19 110-90 000 m3, 1990-1991, 1992, 1994, 1997)

CONCLUSIES
- De zandvang levert een positieve bijdrage aan het vertragen van het verlandingstempo van het natuurreservaat Het Zwin.
- Om het dynamische karakter van het gebied te behouden zal regelmatig onderhoud van de zandvang noodzakelijk zijn.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten