Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van de actualisatie van het SIGMAPLAN - Dijle

Engelstalige titel: Construction of floodplain and nature reserves in the framework of the actualisation of the SIGMAPLAN - Dijle
Overkoepelend project: Aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van de actualisatie van het SIGMAPLAN, meer
Periode: Januari 2007 tot December 2008
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Communicatie; Milieueffecten; Uiterwaarden
 Instituten 

Instituten (4)  Top 
  • Soresma nv, meer, partner
  • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), meer, partner
  • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), meer, subcontractant
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, meer, coördinator

Abstract
Omschrijving :
In het kader van deze studie worden inrichtingsplannen, project-MER’s en GRUP’s opgemaakt voor de Dijle-projecten uit het geactualiseerde SIGMAPLAN.

Achtergrondinformatie :
Het geactualiseerde SIGMAPLAN bestaat uit een reeks maatregelen om de dubbele doelstellingen inzake veiligheid tegen overstromingen en natuurlijkheid te behalen. Daartoe heeft de Vlaamse regering op 22 juli 2005 en op 28 april 2006 een aantal beslissingen genomen. Voor een aantal gebieden uit het Meest Wenselijke Alternatief werd beslist dat deze prioritair gerealiseerd dienen te worden. Vooraleer echter tot realisatie kan overgegaan worden, dienen een aantal stappen doorlopen te worden. Deze stappen vormen het onderdeel van deze studie.

Resultaat :
Inrichtingsplan voor de projecten Hollaken-Hoogdonk, Pikhaken en Rijmenam uit de cluster Dijlemonding

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten