Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Laterale fluxen van Si: de invloed van bodemgebruik op verschillende tijdschalen

Periode: Januari 2008 tot December 2011
Status: Afgelopen
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Aard- en Omgevingswetenschappen; Afdeling Fysische en regionale geografie, meer, uitvoerder
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), meer, financier

Abstract
Eutrofiëring van aquatische systemen is een relevant onderzoekstopic inVlaanderen: de Schelde en de Noordzee aijn al sinds decennia gekend alssterk ge-eutrofieerde systemen. Eutrofiëcing van oppervlaktewaters kan leiden tot een verandering in de samenstelling van de fytoplanktongemeenschap. Diatomeeën, die de basis vormen voor een evenwichtig voedselweb in estuariene en kustmilieus, hebben essentieel silicium nodig (Si). Een overschot aan N P kan leiden tot Si-limitatie van diatomeeën, metsterk negatieve gevolgen voor het voedselweb. De concentraties vannutriënten in estuaria en kustzeeën zijn het eindresultaat van input, retentie, mobilisatie en transport van N, P en Si op bekkenschaal. Waar vroeger de Si transfer eerder als passief beschouwd werd, heeft recent onderzoek uitgewezen dat vegetatie en landgebruik mogelijk ook een sterke invloed kunnen uitoefenen op de Si-fluxen doorheen terrestrische ecosystemen. Veranderingen in landgebruik, zoals de omzetting van bosgebieden naar akker

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten