Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (EWI-IWT)
www.iwt.be
Out of use record
Dit instituut is gewijzigd, zie onderstaand instituut
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (EWI-FWO), meer

Engelse naam: Intistute for Innovation by Science and Technology
Vorige naam: Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie (IWT), meer

Thesaurustermen (3) : Financing; Funding; Innovation
Geografische term : Belgiƫ, Vlaanderen [Marine Regions]
Type: Administratief

Voormalig geassocieerde persoon  Top | Projecten 

Projecten (18)  Top 
 • Biobeschikbaarheid en accumulatie van dissocieerbare organische contaminanten in de estuariene vis, Cyprinodon variegatus, meer
 • De genomica van lokale adaptatie bij een mariene demersale vis, meer
 • De rol van fungi bij de afbraak van Riet (Phragmites australis) in het Schelde-estuarium.De rol van fungi bij de afbraak van Riet (Phragmites australis) in het Schelde-estuarium, meer
 • Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen, meer
 • Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen, meer
 • Effect-evaluatie van perfluorverbindingen bij mariene en estuariene organismen, meer
 • Endocriene verstoring bij het invertebraat estuarien organisme Neomysis integer (Crustacea, Mysidacea), meer
 • Het kwantitatieve belang van het Schelde-estuarium voor mariene vispopulaties: een analyse voor de grondelsoort Pomatoschistus minutus aan de hand van geochemische merkers, meer
 • Kwantificering en modellering van de sedimentologische en morfologische dynamiek van getijdemoerassen in het Schelde-estuarium, meer
 • Laterale fluxen van Si: de invloed van bodemgebruik op verschillende tijdschalen, meer
 • Populatiestructuur en dynamiek van enkele bacterivore nematoden langsheen de Noordzeekust en aanpalende estuaria, meer
 • Remote Sensing van sediment in suspensie in het Schelde estuarium, meer
 • Reproductieve, genetische en fenotypische variatiepatronen in relatie tot toxiciteit bij Pseudo-nitzschia pungens, meer
 • Rol van een zoetwaterschor in de siliciumcyclus in het Schelde-estuarium, meer
 • Sediment- en morfodynamiek van schorren in het Schelde-estuarium : begroting en voorspelling, meer
 • Sedimenttransport onder invloed van onregelmatige golven, meer
 • Successie -en rekolonisatiemechanismen van het macrobenthos in slikken, meer
 • Voedingsecologie en populatiedynamica van de brakwateraasgarnaal Neomysis integer in relatie tot de maximum turbiditeitszone van estauria, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Projecten