Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Kwantificering en modellering van de sedimentologische en morfologische dynamiek van getijdemoerassen in het Schelde-estuarium
www.kuleuven.ac.be/geography/frg/staff/33509
www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1289312

Engelstalige titel: Quantification and modelling of the sedimentological and morphological dynamics of tidal marshes in the Scheldt estuary
Identifier financieringsorganisatie: P103/3E000386//OND1289312 (Other contract id)
Periode: Januari 2000 tot December 2003
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Geomorfologie; Sedimentaire dynamieken; Sedimenttransport; Zoutmoerassen
Geografische term: Belgiƫ, Zeeschelde [Marine Regions]
 Instituten | Publicatie | Datasets 

Instituten (2)  Top | Publicatie | Datasets 
  • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Aard- en Omgevingswetenschappen; Afdeling Fysische en regionale geografie, meer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), meer, financier

Abstract
In het Schelde-estuarium komen zoutwater-, brakwater- en zoetwaterschorren voor. De geomorfologie van deze schorren verandert voortdurend door erosie- en sedimentatieprocessen.
Met dit onderzoek willen we:

  1. Inzicht verwerven in de actuele sediment- en morfodynamiek, aan de hand van intensieve metingen in een zout-, brak- en zoetwaterschorre langs de Schelde. Er wordt verwacht dat de processen verschillen in deze drie milieus;
  2. De verzamelde gegevens gebruiken om een kwantitatief model te ontwikkelen, waarmee we sedimentatie- en erosiepatronen in de schorren kunnen voorspellen bij veranderende omstandigheden;
  3. De bruikbaarheid van dit model evalueren, aan de hand van onderzoek naar de historische sedimentatie en erosie in een groot aantal schorren langsheen de Schelde.

Datasets (2)  Top | Instituten | Publicatie 
  • Korte termijn sedimentatie op schorren in het Schelde-estuarium, meer
  • Lange-termijn sedimentatie op schorren in het Schelde-estuarium, meer

Publicatie  Top | Instituten | Datasets 
  • Temmerman, S. (2003). Sedimentatie op schorren in het Schelde-estuarium: een studie op basis van veldmetingen en numerieke modellering = Sedimentation on tidal marshes in the Scheldt estuary: a field and numerical modelling study. PhD Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. 222 pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie | Datasets