Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Spatio-temporal variability in benthic-pelagic coupling and the role of macrobenthos
https://www.vliz.be/vmdcdata/midas/cruise.php?thiscamp=151

Status: Gestart
 Instituten 

Instituten (2)  Top 

Abstract
Deze studie omvat het bestuderen van benthisch-pelagische fluxen, hun ruimtelijke en temporele variabiliteit en de processen waardoor ze gestuurd worden, langsheen de volledige saliniteitsgradiënt van het Schelde-estuarium. Naast 6 intertidale locaties zullen ook 3 subtidale locaties bemonsterd worden; één in elke saliniteitszone (polyhalien/mesohalien/oligohalien). Subtidaal sediment zal verzameld worden door middel van een Reineck box-corer. Alle stalen zullen nadien naar het laboratorium gebracht worden, waar fluxen van nutriënten en zuurstof gemeten zullen worden, alsook bioirrigatie en –turbatie. De bekomen gegevens zullen later verwerkt worden, samen met experimentele gegevens onder verschillende condities van gesuspendeerd en neergeslagen sediment, om zo een model op te stellen dat ons moet toelaten het functioneren en de veerkracht van ondiepe kusthabitats met zacht sediment te begrijpen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten