Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Dijkverbeteringswerken langs de Westerschelde: aantalsveranderingen van watervogels
Berrevoets, C.M.; Meininger, P.L.M. (2004). Dijkverbeteringswerken langs de Westerschelde: aantalsveranderingen van watervogels. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.027. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 74 pp.

Beschikbaar in  Auteurs | Dataset 

Trefwoorden
  Fauna
  Fauna > Aquatic organisms > Aquatic animals > Aquatic birds
  Structures > Hydraulic structures > Coastal structures
  Structures > Hydraulic structures > Coastal structures > Coast defences > Groynes
  ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
  Marien/Kust; Brak water

Auteurs  Top | Dataset 
 • Berrevoets, C.M., meer
 • Meininger, P.L.M., meer

Abstract
  Sinds 1997 is langs de Westerschelde op diverse dijkvakken nieuwe steenbekleding aangebracht (dijkbekledingswerken). Aangezien de Westerschelde in 2000 is aangewezen in het kader van de Vogelrichtlijn en aangemeld voor de Habitatrichtlijn is het noodzakelijk, voorafgaand aan werkzaamheden een toetsing uit te voeren naar de te verwachten effecten op beschermde waarden. Tot dusver is hierbij gebruik gemaakt van globaal beschrijvende informatie die verzameld werd tijdens reguliere monitoringprojecten (MWTL-biologische monitoring rijkswateren). Wat echter ontbrak is een evaluatie van mogelijke effecten van eerdere dijkwerken op de beschermde vogelwaarden. In dit rapport wordt getracht inzicht te geven in eventuele effecten van de dijkwerken (en alle andere daarmee samenvallende werkzaamheden) op de verspreiding van watervogels (tijdens hoogwater) en kustbroedvogels.

Dataset
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Watervogels, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs | Dataset