Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Watervogels [MWTL biological monitoring network Westerschelde: Waterbirds]
Contact: Rijkswaterstaat (IenW-RWS), meer

Toegang tot data

Beschrijving
Tellen van de aantallen en verspreiding van watervogels in het hele deltagebied en binnendijkse gebieden (futen, ganzen, zwanen en steltlopers, daarnaast enkele andere soorten vogels) meer

Het doel van deze monitoring is het jaarlijks vaststellen van de aantallen en verspreiding van de geselecteerde soorten, om uitspraken te kunnen doen over de effecten van inrichting en beheer van de Rijkswateren. Deze monitoring loopt sinds 1979, maar valt sinds 1990 onder het biologisch monitoringprogramma van de Rijkswateren, uitgevoerd in het kader van MWTL (Monitoring Waterstaatkundige Toestand van het Land) De gehele Westerschelde is in 8 telgebieden ingedeeld:
 • Hooge Platen
 • Vlissingen-Borssele
 • Borssele-Hansweert
 • Hansweert-Belgische grens
 • Verdronken Land van Saefthinge
 • Paal-Perkpolder
Er wordt maandelijks geteld volgens de methode beschreven in het SOVON-handboek. De tellingen worden gehouden rond een weekend, zo dicht mogelijk bij het midden van een maand, waarbij het hoogwater midden op de dag valt. Vogels op de Hooge Platen worden tijdens hoogwater geteld vanaf een boot. In combinatie met een simultane telling vanaf de oever. Waarnemers gebruiken tellers, per gebied worden gegevens op standaardformulier vastgelegd. Groepen worden zo gedetailleerd mogelijk geteld, soms twee keer. Binnen het gebied zijn kleine telgebieden gedefinieerd.De 1%-normoverschrijding (Ramsar conventie) wordt vastgesteld door voor elke soort het gemiddelde maximum per jaargetijde ovder de afgelopen drie seizoenen te bepalen. Volgende soorten worden hierbij geteld:
 • futen, ganzen, zwanen en steltlopers
 • Corvus corone cornix
 • Carduelis flavirostris
 • Alcedo atthis
 • Plectrophenax nivalis
 • Eremophilia alpestris
 • Asio flamneus

Scope
Thema's:
Biologie > Vogels
Kernwoorden:
Marien/Kust, Brak water, Delta's, Vogels (water), Zeevogels, ANE, Nederland, Westerschelde, ANE, Nederland, Westerschelde, Hooge Platen, Aves

Geografische spreiding
ANE, Nederland, Westerschelde Stations [Marine Regions]
Vlissingen-Rammekens
Borssele-Hansweert
Hansweert-Belgische grens
Verdronken land van Saefthinge
Paal-Perkpolder
Rammekens-Borssele
Terneuzen-Perkpolder
Terneuzen-Breskens
ANE, Nederland, Westerschelde, Hooge Platen Stations [Marine Regions]
Hooge Platen

Spreiding in de tijd
Vanaf 1979 [Gestart]
Maandelijks

Taxonomic coverage
Aves [WoRMS]

Parameters
Aantallen (geteld) Methode
Aantallen (geteld): Bird counting method SOVON
Er wordt maandelijks geteld volgens de methode beschreven in het SOVON-handboek. De tellingen worden gehouden rond een weekend, zo dicht mogelijk bij het midden van een maand, waarbij het hoogwater midden op de dag valt. Vogels op de Hooge Platen worden tijdens hoogwater geteld vanaf een boot. In combinatie met een simultane telling vanaf de oever. Waarnemers gebruiken tellers, per gebied worden gegevens op standaardformulier vastgelegd. Groepen worden zo gedetailleerd mogelijk geteld, soms twee

Aantallen (geteld): Bird counting method SOVON
Er wordt maandelijks geteld volgens de methode beschreven in het SOVON-handboek. De tellingen worden gehouden rond een weekend, zo dicht mogelijk bij het midden van een maand, waarbij het hoogwater midden op de dag valt. Vogels op de Hooge Platen worden tijdens hoogwater geteld vanaf een boot. In combinatie met een simultane telling vanaf de oever. Waarnemers gebruiken tellers, per gebied worden gegevens op standaardformulier vastgelegd. Groepen worden zo gedetailleerd mogelijk geteld, soms twee

Bijdrage door
Delta Project Management BV - Culemborg, meerdata creator
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Waterdienst, meerdata creator
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; Rijkswaterstaat (RWS), meer

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde, meer
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
MONEOS - Diversiteit Soorten in het Schelde-Estuarium, meer
MWTL biologisch monitoring netwerk: deltavogelatlas, meer
Andere relatie:
Vliegtuigtellingen van watervogels en zeezoogdieren in de Voordelta en Westerschelde, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Arts, F.A. et al. (2014). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2012/2013. DPM: Vlissingen. 85 + bijlagen pp., meer
Strucker, R.C.W. et al. (2013). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2011/2012. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 94 + bijlagen pp., meer
Strucker, R.C.W. et al. (2012). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2010/2011. RWS Waterdienst BM, 12.07. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 92 + bijlagen pp., meer
Strucker, R.C.W. et al. (2011). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2009/2010. RWS Waterdienst BM, 11.10. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 90 + bijlagen pp., meer
Strucker, R.C.W. et al. (2010). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2008/2009. RWS Waterdienst BM, 10.08. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 88 + bijlagen pp., meer
Strucker, R.C.W. et al. (2009). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2007/2008. RWS Waterdienst BM, 09.06. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 84 + bijlagen pp., meer
Strucker, R.C.W. et al. (2007). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2006/2007. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2008.031. Rijkswaterstaat: Vlissingen. ISBN 978-9036-9147-34. 108 pp., meer
Strucker, R.C.W. et al. (2007). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2005/2006. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2007.005. Rijkswaterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. ISBN 978-90-369-3450-3. 106 pp., meer
Berrevoets, C.M. et al. (2005). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2003/2004: inclusief de tellingen in 2002/2003. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.011. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3459-1. 134 pp., meer
Berrevoets, C.M.; Meininger, P.L.M. (2004). Dijkverbeteringswerken langs de Westerschelde: aantalsveranderingen van watervogels. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.027. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 74 pp., meer
Berrevoets, C.M. et al. (2003). Watervogels in de zoute Delta 2001/2002. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.001. RIKZ: Middelburg. 88 pp., meer
Berrevoets, C.M. et al. (2002). Watervogels in de Zoute Delta 2000/2001. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002(2). RIKZ: Middelburg. ISBN 90-3693-446-X. 86 pp., meer
Berrevoets, C.M. et al. (2001). Watervogels in de Zoute Delta 1999/2000. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001(1). RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3455-9. 82 pp., meer
Berrevoets, C.M. et al. (2000). Watervogels in de zoute Delta 1998/99. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.003. RIKZ: Middelburg. 80 pp., meer
Berrevoets, C.M. et al. (1999). Watervogels in de zoute Delta 1997/98. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 99.001. RIKZ: [s.l.]. 82 pp., meer
Meininger, P.L.M. et al. (1998). Watervogels in de Zoute Delta 1996/97. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.001. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3402-8. 89 pp., meer
Meininger, P.L.M. et al. (1997). Watervogels in de Zoute Delta 1995/96. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 97.001. RIKZ: Middelburg. 93 pp., meer
Meininger, P.L.M. et al. (1996). Watervogels in de Zoute Delta 1994/95. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 96.009. RIKZ: Middelburg. 72 pp., meer
Meininger, P.L. et al. (1995). Watervogels in de Zoute Delta 1991/1994. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.025. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/Rijksinstituut voor Kunst en Zee/RIKZ: Den Haag. ISBN 90-369-0315-7. 92 pp., meer
Meininger, P.L.M. et al. (1993). Watervogels in de Zoute Delta 1987-91. DGW Rapport, 93.019. CEMO/DGW: 's-Gravenhage. ISBN 90-369-0313-0. 44 pp., meer


Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2005-01-13
Informatie laatst gewijzigd: 2022-08-04
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid