Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2003/2004: inclusief de tellingen in 2002/2003
Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.J.; Meininger, P.L.M. (2005). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2003/2004: inclusief de tellingen in 2002/2003. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.011. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3459-1. 134 pp.

Beschikbaar in  Auteurs | Dataset 

Trefwoorden
  Aquatic organisms > Marine organisms > Aquatic birds > Marine birds
  Aquatic organisms > Marine organisms > Aquatic mammals > Marine mammals
  Inorganic compounds > Oxides > Water
  Organisms > Eukaryotes > Animals > Chordata > Vertebrates > Birds
  Population
  Population characteristics > Population number
  ANE, Nederland, Deltagebied [Marine Regions]
  Marien/Kust

Auteurs  Top | Dataset 
 • Berrevoets, C.M., meer
 • Strucker, R.C.W., meer
 • Arts, F.A., meer
 • Lilipaly, S.J., meer
 • Meininger, P.L.M., meer

Abstract
  In dit rapport worden resultaten gepresenteerd van de watervogel - en zeezoogdiertellingen in de zoute wateren van het Deltagebied van Zuidwest-Nederland in de periode juli 2003-juni 2004 (verder aangeduid als 2003/2004). In een bijlage zijn tevens de nog niet eerder gepubliceerde tellingen uit het seizoen 2002/2003 opgenomen. De ‘Zoute Delta' omvat de Voordelta, het Grevelingenmeer, de Oosterschelde, het Veerse Meer en de Westerschelde. Dit rapport dient te worden beschouwd als aanvulling op eerdere rapportages. In voorliggend rapport worden de meest opmerkelijke recente ontwikkelingen in de watervogel- en zeezoogdierpopulaties van de Zoute Delta beknopt toegelicht.Het rapport 'Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2003/2004' bevat een korte evaluatie van de watervogel- en zeezoogdiertellingen in de Zoute Deltawateren in de periode juli 2003 - juni 2004. In vergelijking met eerdere rapportages zijn een aantal elementen veranderd. De rapportage bevat nu alle vogeltellingen in de Voordelta (incl. tellingen vanuit een vliegtuig) en zijn ook de tellingen van Gewone en Grijze Zeehonden een nieuw onderdeel van de rapportage. De presentatie van de tellingen van het laatste seizoen (2003/2004) zijn in tabelvorm per watersysteem opgenomen. Doordat in 2004 geen rapportage is verschenen over de tellingen in 2002/2003 zijn deze ook opgenomen. De soortbesprekingen beslaan ditmaal kleine zilverreiger, zwarte zee-eend, meerkoet, scholekster, kluut, gewone zeehond en grijze zeehond. Het rapport bevat een hoofdstuk met daarin de ontwikkelingen in aantallen van de intern en vormen een onderdeel van de biologische monitoring van de zoute rijkswateren van Rijkswaterstaat.

Dataset
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Watervogels, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs | Dataset