Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Herstel Natuur Westerschelde: bijlagerapport beoordeling
Heidemij Advies; Rijksinstituut voor Kust en Zee; Resource Analysis (1996). Herstel Natuur Westerschelde: bijlagerapport beoordeling. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, rijkswaterstaat Zeeland, Bestuurlijk Overleg Westerschelde: Middelburg. 11 + bijlagen pp.

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoorden
    Marien/Kust; Brak water

Auteurs  Top 
  • Heidemij Advies
  • Rijksinstituut voor Kust en Zee
  • Resource Analysis, meer

Abstract
    Dit rapport vormt een bijlage op de Alternatievennota Herstel Natuur Westerschelde (Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, januari 1996). Het geeft aan hoe en welke criteria uiteindelijk zijn gekozen en uitgewerkt voor de herstelwerken en hoe op grond van deze criteria een eerste, globale beoordeling van de herstelalternatieven heeft plaatsgevonden. Vervolgens wordt ingegaan op de gevolgde methode ten aanzien van de beoordeling van de alternatieven op hun natuurrendement en op een voorlopige beoordeling van andere belangen (landbouw, recreatie en toerisme en waterstaatkundig beheer). Tenslotte wordt kort ingegaan op het vervolgtraject.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs