Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

LTV O&M verbetering van het 1D morfologische model SOBEK
Cohen, A.B.; Jeuken, M.-C.J.L. (2006). LTV O&M verbetering van het 1D morfologische model SOBEK. Delft Hydraulics: Delft. III, 158 pp.

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Modelling
  Models
  Physics > Mechanics > Fluid mechanics > Hydrodynamics
  River morphology
  Marien/Kust; Brak water

Project Top | Auteurs 
 • LTV O&M actieplan 2004 voor morfologisch onderzoek, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer


Auteurs  Top 
 • Cohen, A.B.
 • Jeuken, M.-C.J.L., meer
 • Wang, B.C., revisor
 • van Rijn, L.C., revisor, meer
 • Ides, S., revisor, meer
 • Plancke, Y., revisor, meer

Abstract
  Het doel van deze studie is (a) het verbeteren van het SOBEK Westerschelde model door middel van een hydrodynamische en morfologische validatie en (b) het verkrijgen van inzicht in de betrouwbaarheid en toepasbaarheid van het model op basis van twee aanvullende berekeningen. Er is een hydrodynamische kalibratie van het SOBEK model uitgevoerd op basis van gemeten waterstanden, gemeten debieten, getij slag en restdebieten door middel van aanpassing van de bodemruwheidscoëfficiënt. Er is vergeleken met metingen (waterstanden) en met DELFr3D resultaten. Ter verificatie is het SOBEK model met de kalibratie instellingen gedraaid voor enkele korte perioden in 2001 en 2002 en is een kwantitatieve vergelijking te gemaakt tussen SOBEK debieten en gemeten debieten. Vervolgens zijn de instellingen van het model overgezet naar een SOBEK model met 1968 bodemschematisatie en zijn de resultaten kwalitatief vergeleken met de resultaten van een DELFf30 model. De validatie van het morfologisch SOBEK model bestaat uit een kalibratie van de periode 1968-1980 en een verificatie van de periode 1990-2002. De morfologische kalibratie van het SOBEK model is uitgevoerd met een beginbodem van 1968 op basis van opgetreden morfologische veranderingen gedurende de periode 1968-1980. Bij het kalibreren lag de nadruk op het simuleren van de opgetreden veranderingen in de stabiliteit van het geulsysteem in de Westerschelde. Belangrijkste kalibratie parameters zijn de coëfficient in de transport formule en de knooppuntrelatie in de knooppunten van de netwerkschematisatie. De instellingen volgend uit de kalibratie zijn overgenomen in een verificatieberekening van de periode 1990-2002 met een nieuw aangemaakte bodem van 1990. Uit een beknopt gevoeligheidsonderzoek wordt duidelijk dat het model niet zeer gevoelig is voor aanpassingen in de parameters. Als gekeken wordt naar de ingrepen door de jaren heen dan is duidelijk dat de morfologische aanpassing op sommige plekken sterk gestuurd wordt door de ingrepen in het model. Dit is vooral het geval in de ebgeul van macrocel 1, 3, 6 en 7 en in de vloedgeulen van macrocel 5 en 7. Het natuurlijk gedrag van het model is op die plekken dus minder sterk dan de invloed van de ingrepen en dit betekent dat de modelresultaten dus voor een groot deel afhangen van de ingevoerde ingrepen in het model.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs