Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Leven in het sediment: teledetectie van benthische ecologie in intergetijdengebieden
van der Wal, D.; Ysebaert, T.; Herman, P.M.J. (2006). Leven in het sediment: teledetectie van benthische ecologie in intergetijdengebieden. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(1): 41-45
Ook verschenen in:
(2006). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment - Deel 1. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(1). vzw Water: Boechout. 1-60 pp., meer

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoorden

Auteurs  Top 
  • van der Wal, D., meer
  • Ysebaert, T., meer
  • Herman, P.M.J., meer

Abstract
    In de Westerschelde leeft het grootste deel van het macrobenthos (schelp- en schaaldieren en wormen) in deintergetijdengebieden die bij laag water droogvallen. Dit macrobenthos vormt het voedsel voor vogels, vissenen ook voor de mens, en speelt zo een belangrijke rol in het estuariene ecosysteem. De verspreiding van hetmacrobenthos is gekoppeld aan de samenstelling van het sediment en aan andere fysische en biologischefactoren. In dit artikel worden innovatieve methoden voorgesteld om de ecologie van intergetijdengebieden inkaart te brengen en efficiënt te monitoren. Met behulp van teledetectie kan bijvoorbeeld de samenstelling vanhet sediment in ruimte en tijd worden gevolgd. Vervolgens kan de ruimtelijke verspreiding van het macrobenthosmet behulp van responsmodellen worden voorspeld op basis van de uit satelliet- of vliegtuigbeelden afgeleideinformatie. De methoden zijn toepasbaar voor het beheer van estuaria en het bepalen van effecten vaningrepen in estuariene ecosystemen, zoals (kokkel)visserij, eutrofiëring, zeespiegelstijging, enbaggerwerkzaamheden.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs