Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. Herman, Peter
ORCID
Persoonlijke homepage
ResearcherID

Expertise
Leading scientist in benthic ecology with a large number of publications in international peer reviewed scientific journals. He has extended knowledge on hydrodynamics and different types of modelling.
 

Instituut  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
  Deltares; Unit Zee- en Kustsystemen (DELTARES-ZKS), meer
 

Vorig instituut  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
  Radboud University Nijmegen; Faculty of Science, Mathematics and Computer Science; Ecology Department, meer

Projecten (9)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Biochemie van de maximale turbiditeitszone in estuaria, meer
 • De rol van zoetwaterschorren in de vastlegging en omzettingen van stikstof in estuaria : een ecosysteem 15N labelings studie, meer
 • Dier-sediment relaties op getijdeplaten, meer
 • Eco-morphology of estuaries and tidal lagoons, meer
 • Macrophytes in Estuarine Gradients, meer
 • Mogelijkheden en gevolgen van stikstof verwijdering van de Schelde rivier door voorkomende macrofyten, meer
 • Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • Teledectectie van estuariene getijdeplaten voor het karteren en modelleren van benthische ecologie, meer
 • Voedsel, zuurstof en bioturbatie: een experimentele studie van de structuur van meiofaunagemeenschappen, meer

Datasets (10)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Bodemdieren Molenplaat 1995, meer
 • Bodemdieren op de Molenplaat in het kader van ECOFLAT, meer
 • ECOFLAT PH: Molenplaat delta C13 experiment, meer
 • Effect of a small-scale hydrodynamic perturbation on the benthic macrofauna in the Western scheldt in 2002-2006, meer
 • Het belang van saliniteit en siliciumgehaltes voor de groei van een voorheen estuariene populatie van Zostera marina L. (Grevelingenmeer, Nederland), meer
 • Kwaliteit van organisch materiaal in de sedimenten van de Noordzee, meer
 • Lab image tracking dataset on the distribution of mussels 2007 (NIOO-CEME), meer
 • Vegetatie opnames schorvegetatie zuidwest Nederland, meer
 • Zeppelinfoto's van biofilms van diatomeeën aan de Kapellebank 2006, meer
 • Zeppelinfoto's van oesterbanken in de Oosterschelde 2005 (NIOO-CEME), meer

Publicaties (125)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
A1 publicaties (64) [show]
Peer reviewed publicaties (2) [show]
Boek [show]
Boekhoofdstukken (15) [show]
Thesis [show]
Abstracts (8) [show]
Rapporten (21) [show]
Overige publicaties (7) [show]
Thesis (co-)promotor (6) [show]

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets