MONEOS datafiches

S-DS-V-004a - Vissen (KRW)

=> Serie:
Serienaam Schaar van Ouden Doel
Latitude 75860
Longitude 373890
Beginpunt traject
Eindpunt traject
Startdatum (jaartal) 1972
Einddatum (jaartal)
Frequentie (staalnames/jaar) 26
Parameter - Methode: Temperatuur In graden Celsius /
Planning
Formaat: databank
Beschikbaar:
Opmerking: RDX RDY