Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ)
Out of use record
This institute has changed, see institutes underneath (3)
Afdeling Haven- en Waterbeleid (MOW-HWB), more
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MOW-MD&K), more
Waterwegen en zeekanaal NV (MOW-W&Z), moreChild institutes (2)  Top | Publications | Projects | Datasets 
 • Administratie Waterwegen en Zeewezen; Directoraat-Generaal (AWZ), more
 • Administratie Waterwegen en Zeewezen; Vlaamse Nautische Autoriteit (AWZ), more

Abstract:
Sinds april 2006 gaat AWZ op in een nieuwe structuur van de Vlaamse overheid
De Vlaamse overheid reorganiseert om u beter van dienst te kunnen zijn. Sinds 1 april 2006 bestaat de administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ) niet meer.

Haar taken worden overgenomen door:

 • Departement Mobiliteit en Openbare Werken
 • Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
 • nv De Scheepvaart
 • nv Waterwegen en Zeekanaal

Publications (16)  Top | Institutes | Projects | Datasets 
  split up filter
 • IMDC (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies Deelrapport 11.3 Through tide Measurement Sediview & Siltprofiler 28/9 Stream - Raai K (I/RA/11291/06.106/MSA). AWZ: [s.l.]. , more
 • IMDC (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies Deelrapport 11.2 Through tide Measurement Sediview 27/9 Veremans - Raai K (I/RA/11291/06.105/MSA). AWZ: [s.l.]. , more
 • (2005). Flood Risk in Flanders/Zeeuws-Vlaanderen. AWZ/IMDC/Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: [s.l.]. XII, 237 pp., more
 • (2003). AWZ jaarboek 2002. Administratie Waterwegen en Zeewezen: Brussel. 59 pp., more
 • GrarĂ©, W.; Dauwe, W. (2003). Een hydrodynamisch 1D model Mike11 van de Westerschelde en het Zeescheldebekken. Water Nieuwsbrief 11/12: 1-21, more
 • Strubbe, J. (2002). Een Vlaamse visie op integraal gemeenschappelijk beheer van de Schelde, in: Van Hooydonk, E. (Ed.) De Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen: de Schelde in de XXIste eeuw. Antwerpse Zeerechtdagen, : pp. 479-488, more
 • (2001). AWZ jaarboek 2001. Administratie Waterwegen en Zeewezen: Brussel. 63 pp., more
 • (2000). Ontwikkelingen i.v.m. slibberging en slibhuishouding in de Beneden-Zeeschelde in de periode 1991-2000. AWZ: Antwerpen. 7 pp., more
 • (2000). AWZ Jaarboek 1999. Administratie Waterwegen en Zeewezen: Brussel. 58 pp., more
 • (2000). Jaarboek AWZ 2000. Administratie Waterwegen en Zeewezen: Brussel. 44 pp., more
 • (1999). AWZ-terugblik 1997-1998. AWZ: Brussel. 35 pp., more
 • DHV Milieu & Infrastructuur (1999). Spuiwerking in het Zwin: modelstudie. Fase 3 en 4: optimalisatie spuiregime. Administratie Waterwegen en Zeewezen/Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: [s.l.]. 34 + appendices pp., more
 • (1998). Kustlijnkaarten Oostkust: Evolutie tot mei 1997. AWZ: Oostende. 10 + 15 maps pp., more
 • DHV Milieu & Infrastructuur (1998). Spuiwerking in het Zwin: modelstudie. Fase 1 en 2: beoordelingskader en instrumentarium. versie 1. Administratie Waterwegen en Zeewezen/Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: [s.l.]. 36 pp., more
 • GrarĂ©, W. (1998). Veiligheid tegen overstromingen in Vlaanderen. Water 17(102): 309-310, more
 • (1997). Kustlijnkaarten Oostkust: Evolutie tot mei 1995. AWZ: Oostende. 10 + 15 maps pp., more

Projects (18)  Top | Institutes | Publications | Datasets 
 • A simulation model for the nautical access to the port of Antwerp, more
 • Bathymetrische metingen van Westerschelde en Zeeschelde, more
 • Methodology for the formulation of an evalution framework for the inplant of hydro-electric power stations on navigable waterways, more
 • OMES 1: Sediment transport en sedimentation processes of the Scheldt, between Zandvliet and Ghent , more
 • Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Macrobenthos in de Beneden Zeeschelde, more
 • Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Watervogels in de internationaal beschermde gebieden van de Beneden Zeeschelde: trends van 1980 tot 1997, more
 • Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Watervogels langs de Zeeschelde, more
 • Optimalisatie van de onderhoudsbaggerwerken Deurganckdok : hydrodynamisch, sedimentologisch en morfologisch modelonderzoek. Onderzoek naar de effecten op het milieu bij het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, more
 • Proces guidance, research and policy analysis in the framework of a Long Term Vision for the Schelde estuary, more
 • Quality of mud from the Scheldt estuary, more
 • Scientific Support 'Second Opinion' economics in the frame of the long term vision on the Scheldt Estuary, more
 • SIC III: Providing a Flemish staff member to the Schelde InformatieCentrum for communication in the framework of the long-term planning for the Scheldt estuary - part III, more
 • SIC II: Providing a Flemish staff member to the Schelde InformatieCentrum for communication in the framework of the long-term planning for the Scheldt estuary - part II, more
 • SIC I: Providing a Flemish staff member to the Schelde InformatieCentrum for communication in the framework of the long-term planning for the Scheldt estuary - part I, more
 • Social Impact study on reorganisation of the valleys of Durme and Grote Nete, more
 • Startnote for a long term vision for the Flemish port policy, more
 • Strategical MER development draft Scheldt estuary 2010, more
 • Studie nautische toegankelijkheid, more

Datasets (8)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • Bottom sampling Beneden-Zeeschelde, more
 • Current measurements in the Sea- and Western Scheldt, more
 • Evolution of the shallows and channels in the Zee- and Westerschelde, more
 • Float and current measurements in the Zee- and Westerschelde, more
 • HYMEDIS: Hydro-meteo information for the Belgian Coast and Voordelta., more
 • Monitoring deepening Schelde, more
 • Physical waterquality in the Beneden-Zeeschelde and the Antwerp harbour, more
 • Usual tide monitoring in the Beneden-Zeeschelde, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets