Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Vegetatiekartering getijdegebieden [MWTL biological monitoring network Westerschelde: Vegetation mapping tidal areas]
Contact: Rijkswaterstaat (IenW-RWS), meer

Beschrijving
Volgens internationale afspraken moet Nederland het areaal aan kwelders en schorren in stand houden, net als de kwaliteit ervan. Om te kunnen beoordelen of we dat doen, is informatie nodig over de ontwikkeling van de vegetatie op schorren en kwelders. Dit wordt gemonitord met het basisbestand vegetatiekartering zout. Het basisbestand vegetatiekartering zout bestaat uit een verzamelig analoge en digitale gegevens over de vegetatie van kwelder- en schorgebieden in het estuariëngebied van Zuid-West Nederland en in het Waddengebied. Deze informatie wordt per gebied eens in de 6 jaar met luchtfoto's ingewonnen. De gegevens worden vervolgens door AGI volgens een vastgestelde methodiek ingewonnen en werwerkt. De digitale bestanden zijn te verkrijgen (tegen uitleveringskosten) bij het Geo-Loket van de AGI (geoloket@agi.rws.minvenw.nl). Ze zijn ook verwerkt in een applicatie op www.kwelders.nl.

Scope
Thema's:
Biologie > Planten
Kernwoorden:
Marien/Kust, Brak water, Plantendek, ANE, Nederland, Westerschelde

Geografische spreiding
ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
1982
1993
1998

Parameter
Vegetatie

Bijdrage door
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Data-ICT-Dienst, meerdata creator
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), meer

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde, meer
Dataset deel:
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Vegetatiekartering getijdegebieden: Monitoring Zeegras, meer
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
MONEOS - Diversiteit Habitats in het Schelde-Estuarium, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2014). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2014. Rijkswaterstaat (RWS): [s.l.]. 194 + bijlagen pp., meer
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2012). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2013. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 274 + bijlagen pp., meer
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2011). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2012. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 290 + bijlagen pp., meer
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2010). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2011. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 286 + bijlagen pp., meer
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2010). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2010. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 348 + bijlagen pp., meer
Holierhoek, M.M. et al. (2009). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2009. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2009.001. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 324 + bijlagen pp., meer
Holierhoek, M.M. et al. (2008). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2008. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2008.001. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Lelystad. ISBN 9789036914215. 242 + bijlagen pp., meer
(2007). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet rijkswateren. Meetplan 2007. Werkdocument RIKZ, 2007.002. RIZA werkdocument, 2007.004. 234 + bijlagen pp., meer
(2006). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet zoete rijkswateren. Meetplan 2006. RIZA werkdocument, 2005.137X. RIZA, Directie Waterkwaliteit en Informatie - Monitoring: [s.l.]. 115 + bijlagen pp., meer


Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2006-10-02
Informatie laatst gewijzigd: 2006-10-02
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid