Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Onderzoeksgroep Polaire Ecologie, Limnologie, Geomorfologie (UA)
www.ua.ac.be/main.aspx?c=*DEPBIO&n=3458
Out of use record
Dit instituut is gewijzigd, zie onderstaand instituut
Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (UA-ECOBE), meer

Engelse naam: Polar Ecology, Limnology, Geomorphology
Overkoepelend instituut: Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie (UA), meer

Thesaurustermen (6) : Biogeografie; Diatomeeën; Geomorfologie; Limnologie; Merenkunde; Paleo-ecologie; Taxonomie
Taxonomische termen (4) : Amoebida [WoRMS]; Bacillariophyceae [WoRMS]; Protozoa [WoRMS]; Testacea
Adres:
Campus Drie Eiken
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
België

Tel.: +32-(0)3-820 28 65
Fax: +32-(0)3-820 29 50
E-mail:
 Publicaties | Projecten 
 
Type: Wetenschappelijk

Voormalig geassocieerde personen (4)  Top | Publicaties | Projecten 

Abstract:
- Paleo-ecologie en Systematiek van Echinoidea van het Krijt;
- Polaire Kwartair-Ecologie en Biogeografie van Protisten, vnl. thecamoeben en diatomeeën;
- Taxonomie, Biogeografie en Ecologie van Rotifera en Tardigrada;
- Ecologie en Paleo-ecologie van stromende en stilstaande wateren en veengebieden in Vlaanderen;
- Paleo-ecologie van de Laat-Glaciale en Holocene landschappen in de Kempen;
- Geschiedenis van het Leven: synoptische literatuurstudie.

Publicaties (3)  Top | Projecten 
  ( 1 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Maris, T.; Cox, T.; Jacobs, S.; Beauchard, O.; Teuchies, J.; van Liefferinge, C.; Temmerman, S.; Vandenbruwaene, W.; Meire, P. (2008). Natuurontwikkeling in het Lippenbroek. Herstel van estuariene natuur via een gecontroleerd gereduceerd getij. Natuur.Focus 7(1): 21-27, meer
 • Vandenbruwaene, W. (2011). Tidal channel development and the role of vegetation: fundamental insights and application for tidal marsh restoration. PhD Thesis. Universiteit Antwerpen. Onderzoeksgroep Polaire Ecologie, Limnologie en Geomorfologie: Antwerpen. 140 pp., meer
 • Temmerman, S.; Govers, G.; Bouma, T.; de Vries, M.; Wartel, S.; Meire, P. (2006). Opslibbing van schorren en overstromingsgebieden langs de Schelde: een onvermijdelijk natuurlijk proces. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(1): 32-40, meer

Projecten (8)  Top | Publicaties 
 • Climate change impacts on coastal wetlands, meer
 • Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen, meer
 • Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen, meer
 • Estuarien morfologisch beheer voor optimalisering van overstromingspreventie, haventoegankelijkheid, en ecologie, meer
 • Interacties tussen hydrodynamica, geomorfologie en ecologie in het Schelde-estuarium, meer
 • Interacties tussen in- en ontpolderen en waterpeilveranderingen langs het Schelde estuarium, meer
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Perceel 3, meer
 • Studie van de interactie tussen de waterkolom en het intertidaal in de Zeeschelde: biogeochemische cycli van C en N, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten