Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Procesbegeleiding, onderzoek en beleidsanalyse in kader van een Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium
www.resource.be/projecten/projectdetail.asp?projectID=72

Engelstalige titel: Proces guidance, research and policy analysis in the framework of a Long Term Vision for the Schelde estuary
Periode: Juni 1998 tot Januari 2001
Status: Afgelopen
 Instituten 

Instituten (3)  Top 
  • Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ), meer, coördinator
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), meer, coördinator
  • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), meer, uitvoerder

Abstract
Visieontwikkeling voor het Schelde-estuarium. Procesbegeleiding, onderzoek en beleidsanalyse voor een gezamenlijke Vlaams-Nederlandse Langetermijnvisie met aandacht voor toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid.

Nederland en Vlaanderen hebben afgesproken dat ze gezamenlijk een integrale Langetermijnvisie voor het gehele Schelde-estuarium zullen voorbereiden. Deze visie moet richtinggevend zijn voor maatregelen in Nederland en Vlaanderen. De Langetermijnvisie is in een bilateraal project voorbereid onder begeleiding van een Projectbureau dat door RA wordt gevormd.

Resultaten
In twee jaar zijn achtereenvolgens de volgende producten opgeleverd:

  • Consultatieronde uitmondend in overeenstemming over de zogenaamde Agenda, die de basis vormt voor de inhoud en de manier van samenwerken.
  • Verkenning van de huidige situatie en het bestaande beleid leidend tot overeenstemming over de Situatieschets korte termijn.
  • Toegespitste onderzoeken over morfologie, toegankelijkheid van de havens, natuurlijkheid van het estuarium en veiligheid tegen overstromingen.
  • Overeenstemming over de beleidsdoelen op lange termijn: het Streefbeeld.
  • Overeenstemming over alternatieve pakketten van maatregelen in een viertal Ontwikkelingsschetsen.

In januari 2001 heeft de Technische Schelde Commissie het resultaat aangeboden aan de Ministers.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten