Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Management milieu-effectrapportage Baggerspeciestort Westerschelde
www.resource.be/projecten/projectdetail.asp?projectID=37

Engelstalige titel: Management MER Dredge spoil dump Westerschelde
Periode: December 1996 tot Oktober 1997
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Analyse; Baggerspecie; Milieueffecten
Geografische term: ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), meer, coördinator
  • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), meer, uitvoerder

Abstract
Management van de uitvoering van de milieu-effectrapportage (MER) Baggerspeciestort Westerschelde en advisering over het beleidsproces. Tevens uitvoering van de multicriteria-analyse en eindredactie van het rapport.

Achtergrond
De Westerschelde is van groot belang voor de scheepvaart van en naar de havens en industriegebieden bij Vlissingen, Terneuzen, Gent en Antwerpen. Goede bevaarbaarheid van de Westerschelde is dan ook een voorwaarde, zeker voor toegankelijkheid van de haven van Antwerpen, de op één na grootste haven van Europa. Om die toegankelijkheid te garanderen moet er regelmatig op een aantal plaatsen in de vaargeul in de Westerschelde worden gebaggerd. Ten behoeve van het storten van deze specie moest een MER worden gemaakt.

Resultaten
Ondanks sterke invloed vanuit landelijk beleid werd de rapportage tijdig afgerond. Gedurende het proces zijn diverse producten opgeleverd, waaronder:

  • de milieuaspectenstudie, die de verschillende stort-strategieën vergelijkt op hun milieu-effecten
  • de eindafweging, met een keuze voor de meest geschikte strategie
  • voorstellen voor mitigatie en compensatie van negatieve milieu-effecten
  • aanduiding welk onderzoek in de toekomst nodig is.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten