Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Grensoverschrijdend Project MER verruiming Vaargeul Schelde

Engelstalige titel: Crossbordering Project MER shipping channel expansion Schelde
Periode: Oktober 2005 tot 2008
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Milieueffecten; Waterbeheer
 Instituten 

Instituten (9)  Top 
 • ARCADIS; ARCADIS Belgium nv, meer, partner
 • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), meer, partner
 • Technum nv, meer, partner
 • Alkyon Hydraulic Consultancy & Research, meer, partner
 • WL | Delft Hydraulics, meer, partner
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; Rijkswaterstaat (RWS), meer, partner
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MD&K), meer, partner
 • Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010 (ProSes 2010), meer, partner
 • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), meer, partner

Abstract
Omschrijving :
Strategische Milieueffectrapportage voor de Ontwikkelingsschets 2010 van de Lange Termijn Visie van het Schelde-estuarium

Achtergrondinformatie :
De Lange Termijn Visie voor het Schelde Estuarium is een visie die gezamenlijk door de Nederlandse en Vlaamse overheid is ontwikkeld om de beleidsdoelstellingen voor het estuarium in 2030 te bepalen.
Een zeer belangrijk project dat binnen de Lange Termijnvisie onder het luik Toegankelijkheid zit, is het project van de tweede verruiming van de vaargeul in de Schelde, de toegangsweg voor zeescheepvaart naar de haven van Antwerpen. De verruiming tot 13,10 meter tij-ongebonden vaart, betekent het afgraven van een aantal drempels, de berging van deze gebaggerde specie in de rivier, een verbreding van de vaargeul ter hoogte van het Deurganckdok in Antwerpen en een onderhoudsprogramma met baggerwerken waarvan de specie ook op de juiste plaatsen terug in de Zeeschelde en Westerschelde gestort moeten worden.

Resultaten :

 • Een startnotitie of kennisgevingsdossier
 • Risicoanalyse van het gehele project
 • Een grensoverschrijdend project-milieueffectenrapport met een doorlopen procedure in Vlaanderen en Nederland
 • Ondersteuning bij de werkgroepen van ProSes
 • OntwerpTracébesluit in Nederland en Tracébesluit; begeleiding bij vergunnningenprocedures in Nederland en Vlaanderen

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten