Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW-DMOW)

English name: Department of Mobility and Public Works

Address:
Koning Albert-II laan 20, bus 2
1000 Brussel
Belgium

Tel.: +32-(0)2-553 71 02
Fax: +32-(0)2-533 77 35
E-mail:
 Persons | Institutes | Publications | Project | Datasets 
 
Type: Administrative
Level: Department

Persons (4)  Top | Institutes | Publications | Project | Datasets 

Associated to an institute part (62)

Child institutes (3)  Top | Persons | Publications | Project | Datasets 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Haven- en Waterbeleid (MOW-HWB), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (MOW-WL), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang (MOW), more

Abstract:
Het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) is een expertisecentrum voor onderzoek en adviesverlening over waterbouwkundige, nautische, hydraulische, sedimentgerelateerde en hydrologische vraagstukken. De activiteiten zijn verspreid over 2 sites:

· WL - Hoofdkantoor (incl. onderzoeksinfrastr.) [Antwerpen]

· WL - Maritiem Onderzoekscentrum (MOC) [Oostende]

Als onderzoeksinstituut en technisch ondersteunende afdeling maken we deel uit van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse overheid. Het Waterbouwkundig Laboratorium ondersteunt de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van de Vlaamse overheid door op een integrale, wetenschappelijk verantwoorde manier te voorzien in kennis, kennisproducten en advies op het gebied van watersystemen.
Naast activiteiten in opdracht van het beleidsdomein MOW voeren we ook opdrachten uit voor andere beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, andere binnenlandse en buitenlandse overheidsdiensten en voor de privésector. Opdrachten voor derden worden gefaciliteerd door het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics.

Het WL kan terugvallen op een breed scala aan instrumenten en installaties. Voor een goed begrip van de probleemstelling en de uitwerking van oplossingen kunnen we een beroep doen op:

- fysische (schaal)modellen;
- scheepsmanoeuvreersimulatoren;
- numerieke modellen en ondersteunende IT-infrastructuur;
- een meetnet voor permanente monitoring van hydrologische en fysische parameters op en langs bevaarbare waterlopen;
- instrumenten voor meetcampagnes;
- het sedimentologisch laboratorium;
- ons eigen documentatiecentrum voor literatuuronderzoek en desktopstudies.

Publications (11)  Top | Persons | Institutes | Project | Datasets 
  ( 1 peer reviewed ) split up filter
 • Peer reviewed article Hamer, K.; Cutts, N.; Liedtke, N.; Roose, F. (2023). Loss of shallow water physiotope areas in tidal estuaries of the North Sea since the nineteenth century. J. Soils Sediments 23(2): 1037-1050. https://dx.doi.org/10.1007/s11368-022-03413-7, more
 • Deltares (2014). Toepassingen primaire productie model Schelde. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)/Departement Mobiliteit en Openbare Werken/Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu: [s.l.]. 19 pp., more
 • Hamer, K.; Cutts, N.; Knüppel, J.; Liedtke, N.; Manson, S.; Schröter, J.; Roose, F.; Vandenbruwaene, W. (2013). Shallow water areas in North Sea estuaries - Changing patterns and sizes of habitatsinfluenced by human activities in the Elbe, Humber, Scheldt and Weser. [S.n.]: Hamburg. 41 + annex pp., more
 • Beirinckx, K. (2010). Uitvoering van plaatrandstortingen i.k.v. de verruiming: intensief monitoren en vooraf vastgestelde kwaliteitsparameters. Departement Mobiliteit en Openbare Werken: Brussel. 32 slides pp., more
 • Goetinck, R. (2008). Inleiding studiedag LTV O&M 11 dec 2008. [PPT Presentatie]. Departement Mobiliteit en Openbare Werken: [s.l.]. , more
 • Schrijver, M.; Plancke, Y. (2008). Uitvoeringsplan MONEOS-T 2008 - 2018. Rijkswaterstaat Zeeland/Vlaamse Overheid. Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken: Middelburg. 44 pp., more
 • Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Haven- en Waterbeleid (2007). Haven- en Waterbeleid: overzichtsbrochure [BROCHURE]. Departement Mobiliteit en Openbare Werken: Brussel. 27 pp., more
 • Schrijver, M.; Plancke, Y. (2007). Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010; Uitvoeringsplan monitoring 2008-2018. Rijkswaterstaat Zeeland/Vlaamse Overheid. Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken: [s.l.]. 23 pp., more
 • (S.d.). Synthesenota: Verbeteren van de nautische toegankelijkheid tot de (achter)haven van Zeebrugge. Departement Mobiliteit en Openbare Werken: Brussel. 44 pp., more
 • Deltares; IMARES Wageningen UR [s.d.]. Draagkracht voor vogels. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)/Departement Mobiliteit en Openbare Werken/Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu: [s.l.]. 15 pp., more
 • Deltares; SVASEK hydraulics [s.d.]. Hydrodynamiek en habitatgeschiktheid. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)/Departement Mobiliteit en Openbare Werken/Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu: [s.l.]. 15 pp., more

Project  Top | Persons | Institutes | Publications | Datasets 
 • Oprichten en ondersteunen kenniscentrum ondiep water, more

Datasets (2)  Top | Persons | Institutes | Publications | Project 
 • MONEOS - Hydrodynamics in the Scheldt Estuary, more
 • MONEOS - Physico-chemistry in the Scheldt Estuary, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Persons | Institutes | Publications | Project | Datasets