Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde [MWTL biological monitoring network Westerschelde]
Contact: Rijkswaterstaat (IenW-RWS), meer

Toegang tot data
Beschikbaarheid: De data kan beschikbaar gesteld worden na goedkeuring van de data provider, gelieve contact op te nemen met data@vliz.be.

Beschrijving
Deze dataset bevat de actuele biologische metingen in de Westerschelde van de grotere RWS-meetnetten. meer

Monitoring van Microbiologische parameters, Bodemfauna, Fytoplankton, Vegetatie ecotoop kartering, Vissen, Vogels, Zeezoogdieren, Zooplankton

Scope
Thema's:
Biologie
Kernwoorden:
Marien/Kust, Brak water, Biologie, ANE, Nederland, Westerschelde

Geografische spreiding
ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]

Bijdrage door
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; Rijkswaterstaat (RWS), meerdata eigenaar

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
MWTL biologisch monitoring netwerk, meer
Dataset delen:
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Bacteriologie, meer
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Fytoplankton, meer
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Kustbroedvogels, meer
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Macrofauna, meer
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Mesozoöplankton, meer
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Microfytobenthos, meer
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Vegetatiekartering getijdegebieden, meer
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Vissen, meer
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Visziekten, meer
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Watervogels, meer
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Zeehonden in de Delta, meer
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
MONEOS - Diversiteit Soorten in het Schelde-Estuarium, meer


Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2004-11-25
Informatie laatst gewijzigd: 2022-08-04
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid