Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Afdeling Fysische en regionale geografie (KULeuven)
www.kuleuven.be/geography/frg

Engelse naam: Fysical and Regional Geography

Adres:
Celestijnenlaan 200 E
3001 Heverlee
België

Tel.: +32-(0)16-32 64 33
Fax: +32 (0)16 32 29 80
 Personen | Publicaties | Projecten | Dataset 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (2)  Top | Publicaties | Projecten | Dataset 

Abstract:
De aandacht van deze onderzoeksgroep gaat naar de intensiteit, de controlerende factoren en modellering van deze processen onder verschillende ecologische omstandigheden (gematigde, mediterrane, subtropische en tropische gebieden) en over verschillende tijdsspannen. De belangrijkste bestudeerde geomorfologische processen zijn: watererosie (intergeul- en geulerosie, ravijnerosie in historische tijden en nu), sedimentatie, bewerkingserosie, massatransport en bodemverlies als gevolg van het rooien van wortel- en knolgewassen. Daarnaast gaat de aandacht eveneens naar antropogene bodemdegradatie als gevolg van belangrijke landgebruikveranderingen (o.m. in het kader van de verwoestijningproblematiek) en naar de effectiviteit en efficiëntie van technieken ter voorkoming en bestrijding van landdegradatie. Zo gebeurt er onderzoek naar het bestrijden van watererosie op perceelsniveau via gereduceerde bodembewerking en van ravijnerosie via innovatieve technieken of worden bestaande bodemconservatietechnieken in subtropische gebieden geëvalueerd. In samenwerking met andere Belgische en buitenlandse onderzoeksgroepen wordt de impact van geomorfologische processen op de fysische omgeving (lokale en stroomafwaartse gevolgen) bestudeerd (o.m. in België, Mediterraan gebied, China, Vietnam, Ecuador, Ethiopië, Oeganda, Tanzania, Zuid-Afrika). Naast experimentele studies en begroting van procesintensiteiten via terreinmetingen worden modellen ontwikkeld die toelaten intensiteiten van bodemerosie en sedimentatie te voorspellen voor verschillende tijdsschalen en met verschillende ruimtelijke resoluties. Hierbij wordt aandacht besteed aan de effecten van fouten en foutenvoortplanting op de modelresultaten. Een belangrijk aspect van het huidig onderzoek is de integratie van deze modellen met procesmodellen die de dynamiek van bodemkoolstof beschrijven.

Afdeling Fysische en regionale geografie was vroeger Laboratorium voor Experimentele Geomorfologie

Publicaties (2)  Top | Personen | Projecten | Dataset 
  ( 1 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Temmerman, S.; Bouma, T.J.; Govers, G.; Lauwaet, D. (2005). Flow paths of water and sediment in a tidal marsh: relations with marsh developmental stage and tidal inundation height. Estuaries 28(3): 338-352. https://dx.doi.org/10.1007/BF02693917, meer
 • Van Damme, S.; Govers, G.; Struyf, E.; Van Wesemael, B.; Clymans, W.; Frot, E.; Cardinal, D.; Smis, A.; Meire, P. (2009). The effect of land use changes on silica transport through river basins, in: ASLO Aquatic Sciences Meeting 2009: A Cruise Through Nice Waters, 25-30 January 2009, Nice, France. pp. 272, meer

Projecten (6)  Top | Personen | Publicaties | Dataset 
 • Kwantificering en modellering van de sedimentologische en morfologische dynamiek van getijdemoerassen in het Schelde-estuarium, meer
 • Laterale fluxen van Si: de invloed van bodemgebruik op verschillende tijdschalen, meer
 • LUSI: Landgebruik en het transport van silicium doorheen het Scheldebekken, meer
 • Modderoverlast, sedimentatie in wachtbekkens en begroting van de sedimentexport naar waterlopen in Midden-België, meer
 • Sediment- en morfodynamiek van schorren in het Schelde-estuarium : begroting en voorspelling, meer
 • Sediment trap efficiency for small ponds: an experimental and modelling approach, meer

Dataset  Top | Personen | Publicaties | Projecten 
 • Sedimentatie op schorren in het Schelde-estuarium: een studie op basis van veldmetingen en numerieke modellering, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten | Dataset