Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Antea Belgium nv
be.anteagroup.com/nl
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Soresma nv, meer

Vorige naam: Soresma nv, meer

Adres:
Roderveldlaan 1
2600 Antwerpen
België

Tel.: +32-(0)3-221 55 00
Fax: +32-(0)3-221 55 01
E-mail:
 Personen | Instituut | Publicaties 
 
Type: Commercieel

Personen (5)  Top | Instituut | Publicaties 

Geassocieerd aan een deelinstituut

Voormalig geassocieerde personen (2)

Deelinstituut  Top | Personen | Publicaties 
 • Antea Belgium nv; Kantoor Gent, meer

Abstract:
Soresma nv gaat samen met de buitenlandse zusterbedrijven Delta Consultants, Sorange en Antea verder onder de naam Antea Group. In België blijven wij met de nieuwe naam verder de vertrouwde, onafhankelijke partner voor milieu, engineering, ruimte en water. Ons breed werkveld gaat nog steeds van milieuadvies tot ruimtelijke planning, van waterbeheer tot GIS, van topografische metingen tot bouwkundige stabiliteit. Zowel overheid, organisaties als bedrijven doen een beroep op onze uitgebreide knowhow. Onze meer dan 250 Belgische medewerkers staan verder ten dienste van onze klanten vanuit onze diverse vestigingen. Wij maken echter ook deel uit van een internationaal bedrijf. Met ruim 3000 werknemers in meer dan 100 vestigingen over de hele wereld en ervaring op alle continenten, verleent Antea Group diensten aan klanten variërend van wereldwijd opererende ondernemingen en internationale instituten tot nationale en lokale overheden en bedrijven. Zowel onze geografische spreiding als onze verbreding naar multidisciplinaire activiteiten krijgen hierdoor een grensoverschrijdende dimensie. Hierbij maken we gebruik van de bewezen expertise en het professionalisme van onze werknemers.

Door strategisch denken te combineren met technische expertise en pragmatisch handelen, bieden we meer dan alleen maar een effectieve oplossing: Understanding today, improving tomorrow is onze uitdaging. Antea Group is een betrouwbare partner die oplossingen op maat van de klant kan bieden. Wij werken vanuit initiatief en gaan graag een verbintenis aan ten aanzien van kwaliteit, tijd en budget.

Publicaties (38)  Top | Personen | Instituut 
  opsplitsen filter
 • De Troyer, N.; Lock, K.; Goethals, P.; Dorenbosch, M.; Claus, M.; Liefveld, W.; Van de Moortel, I.; Thant, S. (2023). Nota aquatische ecologie. Universiteit Gent/Bureau Waardenburg/Antea Group: [s.l.]. 92 pp., meer
 • Gensen, M.; Nicolai, R.; Van de Moortel, I.; Thant, S.; Michielsen, S.; Messens, F.; Boudewijn, T.; de Jong, J.; Middelveld, R.P.; van der Jagt, H.; Van Echelpoel, W.; Bruneel, S. (2023). Evaluatierapport. T2021-rapportage Schelde-estuarium. HKV/Antea Group/Universiteit Gent/Bureau Waardenburg: Nederland/België. 344 pp., meer
 • Nicolai, R.; Gensen, M.; Stolp, T.; Thant, S.; Michielsen, S.; Messens, F.; Van de Moortel, I.; Boudewijn, T.; van de Haterd, R.; van der Jagt, H.; de Jong, J.; Middelveld, R.P.; Van Echelpoel, W.; Bruneel, S. (2023). Analyserapport. T2021-rapportage Schelde-estuarium. HKV/Antea Group/Universiteit Gent/Bureau Waardenburg: Nederland/België. 980 pp., meer
 • Nicolai, R.; Gensen, M.; Van de Moortel, I.; Michielsen, S.; Thant, S.; Boudewijn, T.; van der Jagt, H.; de Jong, J.; Middelveld, R.P.; Van Echelpoel, W.; Bruneel, S.; Goethals, P.; Postma, R. (2023). Beleidssamenvatting T2021 Evaluatie Schelde-estuarium: De toestand van Veiligheid, Toegankelijkheid en Natuurlijkheid. HKV/Antea Group/Universiteit Gent/Bureau Waardenburg: Nederland/België. 20 pp., meer
 • Plancke, Y.; Vos, G.; Meire, D. (2023). Sedimentbalans Schelde-estuarium: deelrapport 4. Sedimentbalans Zeeschelde, Rupel en Durme voor de periode 2011-2016. Versie 4.0. WL Rapporten, 19_076_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 40 + 24 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/226, meer
 • Plancke, Y.; Vos, G.; Meire, D. (2023). Sedimentbalans Schelde-estuarium: deelrapport 6. Sedimentbalans Zeeschelde, Rupel en Durme voor de periode 2016-2019. Versie 4.0. WL Rapporten, 19_076_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 36 + 26 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/225, meer
 • Smolders, S.; Nguyen, D. (2023). Modelling a turbidity maximum in a schematized estuary coupling TELEMAC-3D with GAIA, in: Kopmann, R. et al. Proceedings of the XXIXth TELEMAC Users Conference 12-13 October 2023. pp. 183-189, meer
 • Boudewijn, T.; Derriks, F. (2022). Nota inventarisatie waterspitsmuis. Terrestrische ecologie. Bureau Waardenburg/HKV/Antea Group/Universiteit Gent: [s.l.]. 15 pp., meer
 • Consortium Schelde in Beeld (2022). Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium. Update 2021. HKV/Universiteit Gent/Bureau Waardenburg/Antea Group: Nederland. 396 pp., meer
 • van de Haterd, R.; Doef, J. (2022). Nota water- en chloridebalans Canisvlietse kreek. Verkennende studie voor een eenvoudige water- en chloridebalans voor de Canisvlietse kreek. Bureau Waardenburg/HKV/Universiteit Gent/Antea Group: [s.l.]. 22 pp., meer
 • Van de Moortel, I.; Thant, S.; Michielsen, S.; Hyde, P. (2022). Nota onttrekkingen: verkennende analyse inschatting effect van verzilting op onttrekkingen. Antea Group: Belgium. 20 pp., meer
 • Vuik, V.; Lambregts, P.; Botterhuis, T.; De Troyer, N.; Lock, K.; Goethals, P.; van de Haterd, R.; Doef, J.; Boudewijn, T.; Van de Moortel, I.; Thant, S.; Michielsen, S.; Hyde, P. (2022). Impact van verzilting en verminderde bovenafvoer in en rond kanaal Gent-Terneuzen. HKV Lijn in Water/Universiteit Gent/Bureau Waardenburg/Antea Group: [s.l.]. 45 pp., meer
 • Van De Moortel, I.; Van den Berg, M.; Messens, F.; Thant, S.; Michielsen, S.; Brackx, M.; Hyde, P.; De Clercq, B.; Willems, P. (2021). Analyse van waterstanden in het Schelde-estuarium gedurende windluwe periodes. Versie 3.0. Antea Group: Antwerpen. 189 pp., meer
 • Vanhooren, L.; Stark, M.; Tas, L.; Michielsen, S.; Van de Moortel, I.; Hyde, P. (2021). Nota grondwater. Verkennende analyse op effect verzilting grondwater. Antea Group/HKV/Universiteit Gent/Bureau Waardenburg: [s.l.]. 26 pp., meer
 • Vanhooren, L.; Van de Moortel, I.; Michielsen, S.; Hyde, P. (2021). Nota ruimtelijke verdeling zoutgehalte. Verkennende analyse van de ruimtelijke verspreiding van chloride op het kanaal en de zijlopen. HKV/Antea Group/Universiteit Gent/Bureau Waardenburg: [s.l.]. 17 pp., meer
 • Wegman, C.; Vuik, V.; Goethals, P.; Boudewijn, T.; van de Haterd, R.; Vanhooren, L.; Michielsen, S.; Van de Moortel, I.; Hyde, P. (2021). Inventaris en identificatie kennisleemtes. Aanpak droogte kanaal Gent-Terneuzen, Spoor 5A. HKV/Universiteit Gent/Bureau Waardenburg/Antea Group: [s.l.]. 90 pp., meer
 • Vandebroek, E.; Dan, S.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Sediment budget for the Belgian coast: final report. Version 2.0. FHR reports, 12_155_1. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. X, 57 + 35 p. appendices pp., meer
 • Vandebroek, E.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Agenda for the future ‐ Hydrodynamics and sediment dynamics in the Schelde Estuary: sub report 11. Factual data report for frame‐measurements at Drempel van Frederik in December 2015 and January 2016. Version 3.0. FHR reports, 14_024_11. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. XI, 75 + 5 p. appendices pp., meer
 • Vandebroek, E.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Agenda for the future – Mesoscale hydro‐ and sediment dynamics in the Schelde estuary: Sub report 10. Factual data report for measurements at Drempel van Hansweert in April/May 2016. Version 3.0. FHR reports, 14_024_10. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. X, 51 + 2 p. appendices pp., meer
 • Heredia, M.; Van Hoestenberghe, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Breach growth in real-dikes: subreport 2. Simulations for Wijmeers II. Version 4.0. FHR reports, 00_089. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. III, 25 pp., meer
 • Heredia, M.; Van Hoestenberghe, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Breach growth in real-dikes: model validation based on Lillo A breach experiment. versie 4.0. FHR reports, 00_089. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. III, 31 pp., meer
 • Meshkati Shahmirzadi, M.E.; Staelens, P.; Claeys, S.; Cattrysse, H.; Van Hoestenberghe, T.; van Oyen, T.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Experimental investigation on consolidation behaviour of mud: subreport 3. Data post-processing. Version 5.0. WL Rapporten, 12_082. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. IV, 31 pp., meer
 • Meshkati Shahmirzadi, M.E.; Staelens, P.; Claeys, S.; Cattrysse, H.; Van Hoestenberghe, T.; van Oyen, T.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Experimental investigation on consolidation behavior of mud: subreport 2. Factual data report. Version 4.0. FHR reports, 12_082. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. IV, 44 pp., meer
 • Thant, S.; Plancke, Y. (2016). Sediment transport measurements in the Schelde-estuary: How do acoustic backscatter, optical transmission and direct sampling compare?, in: Erpicum, S. et al. Proceedings of the 4th IAHR Europe Congress, Liege, Belgium, 27-29 July 2016: Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change. pp. 193-200, meer
 • Vandenbruwaene, W.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Slibbalans Zeeschelde: deelrapport 4. Historische evolutie SPM. versie 6.0. WL Rapporten, 00_029_4. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group: Antwerpen. 74 + 4 p. bijlagen pp., meer
 • Meshkati Shahmirzadi, M.E.; Staelens, P.; Claeys, S.; Cattrysse, H.; Van Hoestenberghe, T.; Van Oyen, T.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Experimental investigation on consolidation behavior of mud: Subreport 1. Methodology study. Version 5.0. WL Rapporten, 12_082. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp. III, 26 pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Wildemeersch, K.; Plancke, Y.; Vanlede, J. (2015). On the short- and long-term SPM variations in the Scheldt estuary, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 57-60, meer
 • Antea Belgium (2014). Evaluatie van de externe effecten op de aanslibbing in het Deurganckdok 2012-2014: deelrapport 2.15. Zout-slib meetjaar 8: 1/04/2013 - 31/03/2014. Versie 1.0. Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 32 + appendices pp., meer
 • Antea Belgium (2014). Evaluatie van de externe effecten op de aanslibbing in het Deurganckdok 2012-2014: deelrapport 2.14. Zout-slib meetjaar 7: 1/04/2012 - 31/03/2013. Versie 3.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 31 + appendices pp., meer
 • Antea Belgium (2014). Evaluatie van de externe effecten op de aanslibbing in het Deurganckdok 2012-2014: deelrapport 2.17. Kalibratie OBS3A sensoren d.d. 24/07/2013. Versie 1.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 22 + appendices pp., meer
 • Van Hoestenberghe, T.; Ferket, B.; De Boeck, K.; Vanlierde, E.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Slibbalans Zeeschelde: deelrapport 2. Sediment load for the river Scheldt and its main tributaries (1972 - 2009). Versie 5.0. WL Rapporten, 00_029. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group: Antwerpen. V, 71 + 8 p. bijl. pp., meer
 • Wildemeersch, K.; Visser, K.P.; Van Hoestenberghe, T.; Vincke, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2014). Evaluatie (potentiële) dijkmonitoringstechnieken - Detectie kwel/lekkage onder en/of doorheen dijken: infrarood metingen. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_087. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group: Antwerpen. V, 37 + 11 p. bijl. pp., meer
 • Wildemeersch, K.; Visser, K.P.; Van Hoestenberghe, T.; Foncke, K.; Vincke, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2014). Evaluatie (potentiële) dijkmonitoringstechnieken – Bepaling freatische lijn in dijken: piëzometers en vochtsensoren. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_087. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group: Antwerp. 42 + 40 p. Bijlagen pp., meer
 • (2013). Ontwikkeling van een intergetijdengebied in Hedwige- en Prosperpolder. Besluit-MER / plan-MER: Nederland – tekstbundel. Oranjewoud/Antea Group: [s.l.]. 627 pp., meer
 • (2013). Ontwikkeling van een intergetijdengebied in Hedwige- en Prosperpolder. Samenvatting MER Nederland. Oranjewoud/Antea Group: [s.l.]. 54 + bijlage pp., meer
 • Antea Belgium (2013). Evaluatie van de externe effecten op de aanslibbing in het Deurganckdok: deelrapport 2.16. Kalibratie van OBS3A sensoren d.d. 21/08/2012. versie 02. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 20 + bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Ides, S.; Vos, G.; Beirinckx, K.; Liek, G.-J. (2013). A new disposal strategy in the Schelde-estuary: the concept and the preliminary monitoring results, in: 8th International SedNet conference, 6-9 November 2013, Lisbon, Portugal. pp. 1, meer
 • Van Vooren, M.; Hyde, P.; Vandekerckhove, B.; Mesuere, M. (2012). Optimising marine transport and services along the scheldt sea estuary using a chain approach vessel traffic simulation model. On Course: PIANC E-Magazine 145: 37-50, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Instituut | Publicaties