Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Kantoor Gent
www.anteagroup.be
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Haecon NV (HAECON NV), meer

Overkoepelend instituut: Antea Belgium nv, meer
Vorige naam: Haecon NV (HAECON NV), meer

Thesaurustermen (5) : Consultants; GIS; Landgebruik; Techniek; Waterbeheer
Adres:
Buchtenstraat 9
9051 Gent
België

Tel.: +32-(0)9-261 63 00
Fax: +32-(0)9-261 63 01
E-mail:
 Persoon | Publicaties | Projecten 
 
Type: Commercieel

Persoon  Top | Publicaties | Projecten 

Voormalig geassocieerde personen (4)

Abstract:
Soresma nv gaat samen met de buitenlandse zusterbedrijven Delta Consultants, Sorange en Antea verder onder de naam Antea Group. In België blijven wij met de nieuwe naam verder de vertrouwde, onafhankelijke partner voor milieu, engineering, ruimte en water. Ons breed werkveld gaat nog steeds van milieuadvies tot ruimtelijke planning, van waterbeheer tot GIS, van topografische metingen tot bouwkundige stabiliteit. Zowel overheid, organisaties als bedrijven doen een beroep op onze uitgebreide knowhow. Onze meer dan 250 Belgische medewerkers staan verder ten dienste van onze klanten vanuit onze diverse vestigingen. Wij maken echter ook deel uit van een internationaal bedrijf. Met ruim 3000 werknemers in meer dan 100 vestigingen over de hele wereld en ervaring op alle continenten, verleent Antea Group diensten aan klanten variërend van wereldwijd opererende ondernemingen en internationale instituten tot nationale en lokale overheden en bedrijven. Zowel onze geografische spreiding als onze verbreding naar multidisciplinaire activiteiten krijgen hierdoor een grensoverschrijdende dimensie. Hierbij maken we gebruik van de bewezen expertise en het professionalisme van onze werknemers.

Door strategisch denken te combineren met technische expertise en pragmatisch handelen, bieden we meer dan alleen maar een effectieve oplossing: Understanding today, improving tomorrow is onze uitdaging. Antea Group is een betrouwbare partner die oplossingen op maat van de klant kan bieden. Wij werken vanuit initiatief en gaan graag een verbintenis aan ten aanzien van kwaliteit, tijd en budget.Naast grondige kennis van de fysische processen binnen de kustzone-activiteiten (hydro- en morfodynamica van tijstroming, golfimpact of getijvariaties) beschikt het Waterteam van Antea Group ook over de benodigde expertise en ervaring op het gebied van geïntegreerd kustzonebeheer. Voor elke integrale wateropdracht stippelen we het ideale traject uit en kiezen we volop voor persoonlijk maatwerk. Hierbij wordt bijvoorbeeld de hele veiligheidsketen rond kustoverstromingsbeheer actief bestudeerd en nader uitgewerkt. Actueel zijn we hierbij sterk actief binnen het EU Safecoast-project, waarbij kustoverstromingsrisico’s worden doorgerekend voor de Vlaamse kust of bij de lopende Interreg IVb-projecten BLAST en SUSCOD.

Ook de scheepvaartproblematiek is door Antea Group expliciet opgenomen als adviesproduct binnen de geïntegreerde dienstverlening op het gebied van water. Met name de plaats die de scheepvaart binnen de wateromgeving inneemt en de daaraan gelinkte optimale scheepvaartbegeleiding, past binnen het vakgebied van onze waterexperts. Ons waterteam wordt in zijn taken gesteund door externe nautische experts en talrijke internationale contacten.

Ten slotte blijft onze operationele kennis en ervaring inzake dataverzameling , -beheer en -analyse ook in het watermilieu genoegzaam bekend bij Vlaamse en internationale klanten.

Publicaties (17)  Top | Persoon | Projecten 
  ( 1 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Vanlede, J.; Dujardin, A. (2014). A geometric method to study water and sediment exchange in tidal harbors. Ocean Dynamics 64(11): 1631-1641. https://dx.doi.org/10.1007/s10236-014-0767-9, meer
 • Plancke, Y.; Vos, G.R. (2016). Sediment transport in the Schelde-estuary: A comparison between measurements, transport formula and numerical models, in: Erpicum, S. et al. Proceedings of the 4th IAHR Europe Congress, Liege, Belgium, 27-29 July 2016: Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change. pp. 498-503, meer
 • Pereira, F.; Michielsen, S.; De Sutter, R. (2015). Water scarcity indices vs. water balance: the Scheldt river basin, in: E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands. pp. [1-4], meer
 • Teles, M.J.; Smolders, S.; Maximova, T.; Rocabado, I.; Vanlede, J. (2015). Numerical modelling of flood control areas with controlled reduced tide, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 90-99, meer
 • Vanlede, J.; Smolders, S.; Maximova, T.; Teles, M.J. (2015). The unstructured Scaldis model: a new 3D high resolution model for hydrodynamics and sediment transport in the tidal Scheldt, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 100-110, meer
 • Vos, G.R.; Plancke, Y.M.G.; Maximova, T. (2015). A first phase in the habitat classification for the Zeeschelde: bed form classification, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 26-33, meer
 • Vos, G.R.; Plancke, Y.M.G.; Maximova, T. (2015). A first phase in the habitat classification for the Zeeschelde: bed form classification, in: Mynett, A. (Ed.) 36th IAHR World Congress 2015: deltas of the future and what happens upstream. pp. 7407-7414, meer
 • Vos, G.R.; Maximova, T.; Plancke, Y.; Van Braeckel, A.; De Sutter, R. (2013). A first phase in the habitat classification for the Zeeschelde: Bed form classification, in: Van Lancker, V. et al. (Ed.) MARID 2013: Fourth International Conference on Marine and River Dune Dynamics. Bruges, Belgium, 15-17 April 2013. VLIZ Special Publication, 65: pp. 315-321, meer
 • Rocabado, I.; Van Poucke, L.; De Sutter, R.; Dekker, L.; Kruis, D.C. (2012). Morphodynamic modelling supports the development of tidal marshes in the Waterdunen area, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 171-173, meer
 • Soresma nv - Haecon (2007). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden. Lot 3: Verkennende beschouwingen bij storten in de vaargeul - pilootproject Zuidergat. Waterbouwkundig Laboratorium/Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 41 + bijl. pp., meer
 • Soresma nv - Haecon (2006). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden. Lot 3: Organisatie, coördinatie en ondersteuning van sedimenttransportmetingen. Meettechnieken voor bodemnabij sedimenttransport. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. II, 54 pp., meer
 • Soresma nv - Haecon (2006). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden. Lot 3: Organisatie, coördinatie en ondersteuning van sedimenttransportmetingen. Beschikbare meetreeksen in nabijheid van de Plaat van Walsoorden. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. II, 14 + bijlagen pp., meer
 • Soresma nv - Haecon (2006). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde: monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden. Lot 4: uitvoeren van sediment tracing proeven rond de plaat van Walsoorden. Analyse meetresultaten tracerproeven. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. II, 69 + fig. pp., meer
 • Soresma nv - Haecon (2006). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden. Lot 3: Organisatie, coördinatie en ondersteuning van sedimenttransportmetingen. Bemonsteringscampagne november 2006. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 6 + appendices pp., meer
 • Soresma nv - Haecon (2005). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden. Lot 3: Organisatie, coördinatie en ondersteuning van sedimenttransportmetingen. Verslag ADCP metingen Walsoorden. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 139 + appendices pp., meer
 • Soresma nv - Haecon (2005). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde: monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden. Lot 4: uitvoeren van sediment tracing proeven rond de plaat van Walsoorden. Fase 1 - uitvoeringsmethodiek. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 17 + fig., tab., graphs pp., meer
 • Soresma nv - Haecon (2004). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde: monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden. Lot 4: uitvoeren van sediment tracing proeven rond de plaat van Walsoorden. Fase 2 - vergunning. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 8 + bijl. pp., meer

Projecten (6)  Top | Persoon | Publicaties 
 • AIS: Schelderadarketen: Studie Automatic Identification System, meer
 • BKSE: Beoordelingskader voor het Schelde-estuarium, meer
 • BRA: Schelderadarketen: studie Boveneinde Rede Antwerpen, meer
 • Floodscape: Creating new landscapes for flood risk management, meer
 • Integrale verkenning van het Scheldebekken in het kader van de actualisatie van het Sigmaplan, meer
 • SRK: Schelderadarketen: ontwerpstudie radareiland Schouwenbank, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Persoon | Publicaties | Projecten