Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Integrale verkenning van het Scheldebekken in het kader van de actualisatie van het Sigmaplan

Engelstalige titel: Complete exploration of the Scheldt bassin for an update of the Sigmaplan
Periode: Januari 2001 tot Juli 2003
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Uiterwaarden; Waterbeheer
Geografische term: Europa, Schelde R. [Marine Regions]
 Instituten | Publicatie 

Instituten (7)  Top | Publicatie 

Abstract
Integrale verkenning van het Scheldebekken, inbegrepen het identificeren en tegen elkaar afwegen van mogelijke gecontroleerde overstromingsgebieden.

De studie maakt deel uit van een koepelproject dat moet uitmonden in een actualisatie van het Sigmaplan. Het uitgangspunt is dat er meer "ruimte voor de rivier" dient gecreëerd te worden. Dit moet dan eveneens leiden tot een voldoende hoog beschemingsniveau tegen overstromingen in het Zeescheldebekken. Deze visie hecht naast veiligheid ook veel belang aan natuurinrichting en aan het bekomen van een zo breed mogelijke maatschappelijke aanvaarding. Concreet heeft de studie tot doel om de op te lossen knelpunten en de te benutten potenties die de toepassing van het principe "Ruimte voor de Rivier" in het Zeescheldebekken met zich meebrengt te identificeren en oplossingen aan te reiken.

Publicatie  Top | Instituten 
  • International Marine and Dredging Consultants (2001). Actualisatie Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme. Deelopdracht 3: hydrologie - hydraulica. Startnota. Versie 1.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 80 pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie