Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

MONEOS - Ecologisch Functioneren in het Schelde-Estuarium [MONEOS - Ecological functioning in the Scheldt Estuary]
Contact:

Toegang tot data
Beschikbaarheid: Vrij beschikbaar voor academisch gebruik
The data are freely available for research and education purposes. Usage acknowledgement is usually expected

Beschrijving
In het kader van de Langetermijnvisie Schelde-estuarium (LTV) werd door de Vlaamse en Nederlandse overheid een werkgroep rond onderzoek en monitoring van het Schelde-estuarium opgezet. De werkgroep O&M is een permanente werkgroep van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) waarin afspraak is gemaakt over een langlopend monitoring- en onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de grensoverschrijdende samenwerking bij beleid en beheer in het Schelde-estuarium: MONEOS. Binnen MONEOS werden zowel bestaande monitoringscampagnes uit NL en B verfijnd als nieuwe meetcampagnes opgezet. De data worden in 6 thema’s ontsloten. Dit thema bevat data over het ecologisch functionneren van het Schelde-estuarium. meer

Een systeem, en het estuariene systeem in het bijzonder, wordt gekarakteriseerd door verschillende dimensies, die meespelen, en waarmee rekening dient te worden gehouden bij evaluatie. Uiteraard gaat het hier uiteindelijk om een systeem evaluatie, waar het gehele Schelde systeem als geheel dient te worden geëvalueerd. Met betrekking tot de schaal component kan dus worden gesteld dat evaluatie plaats vindt voor het gehele Schelde estuarium. Echter, om het functioneren te kunnen begrijpen en/of om inzicht te krijgen in het gehele functioneren van het systeem, is het geregeld noodzakelijk om op verschillende zones en/of locaties in te zoomen, en te beoordelen of evalueren of het functioneren of de kwaliteit al daar in orde is. Een systeem evaluatie tracht alle voorkomende en ter zaken doende componenten, processen, veranderingen en schalen te omvatten. Met name de veranderingen die kunnen optreden door toedoen van de mens (zowel positief als negatief, denkende aan systeembeheer en effecten van gebruikersfuncties), dienen te worden opgemerkt en te worden geëvalueerd. We zijn bij de ontwikkeling van de evaluatie methodiek dan ook uit gegaan van relatief eenvoudig te meten en/of te berekenen indicatoren die idealiter wijzen in één richting (duidelijk aanwijsbare oorzaak bij verandering). In de praktijk zijn er veelal meerdere mogelijke oorzaken voor veranderingen in indicatoren, doordat de complexiteit van het systeem groot is en het aantal interacties meervoudig (echte één op één relaties zijn zeldzaam).

Scope
Kernwoorden:
Marien/Kust, Zoet water, Brak water, ANE, Nederland, Westerschelde, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde

Geografische spreiding
ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde [Marine Regions]

Bijdrage door
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), meerdata leverancier
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV (W&Z), meerdata leverancier
Ministerie van Infrastructuur Waterstaat; Rijkswaterstaat; Centrale Informatievoorziening (CIV), meerdata leverancier
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
MONEOS monitoring, meer
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Mesozoöplankton, meer
Bron datasets:
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Fytoplankton, meer
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Microfytobenthos, meer
OMES monitoring data Zeeschelde since 1995, meer
OMES: Monitoring van de primaire productie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
OMES: Monitoring van het fytoplankton in de Zeeschelde, meer
OMES: Monitoring van het zoöplankton in de Zeeschelde, meer
Andere relaties:
MONEOS - Diversiteit Habitats in het Schelde-Estuarium, meer
MONEOS - Diversiteit Soorten in het Schelde-Estuarium, meer
MONEOS - Fysico-chemie in het Schelde-Estuarium, meer
MONEOS - Hydrodynamiek in het Schelde-Estuarium, meer
MONEOS - Morfodynamiek in het Schelde-Estuarium, meer

Project
MONEOS: Geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium, meer
MONEOS-Projectgroep Monitoring en Databeheer, meer

Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2013-04-12
Informatie laatst gewijzigd: 2022-03-16
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid