Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Centrale Informatievoorziening (IenW-CIV)
www.rijkswaterstaat.nl/over_ons/organisatiestructuur/centrale_informatievoorziening/centrale_informatievoorziening.aspx
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Data-ICT-Dienst (IenW), meer

Overkoepelend instituut: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; Rijkswaterstaat (IenW-RWS), meer

Adres:
Postbus 5023
2600 GA Delft
Nederland

Tel.: +31-(0)15-275 75 75
 Personen | Publicaties | Datasets 
 

Personen (11)  Top | Publicaties | Datasets 

Voormalig geassocieerde personen (3)

Abstract:
Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening zorgt voor de ontwikkeling en beschikbaarheid van informatievoorziening binnen Rijkswaterstaat. Wij zorgen voor industriele automatisering bij bruggen, tunnels, rijkswegen en andere objecten. Daarnaast verzorgen we ook de kantoorautomatisering.

De continuïteit en toekomstvastheid van Rijkswaterstaat staan centraal in de processen voor informatievoorziening. Zo leveren wij programma’s, producten en diensten voor de gehele organisatie.

Het gebouw staat in Delft-Zuid, wijk Tanthof-West.

Publicaties (25)  Top | Personen | Datasets 
  opsplitsen filter
 • Kers, A.S.; Zielman, J.B.; Bergwerff, J.W. (2023). Toelichting op de habitattypenkaart Westerschelde & Saefthinge T1, 2014-2021. Rijkswaterstaat, Centrale Informatievoorziening: Delft. 32 pp., meer
 • Parée, E. (2023). Toelichting op de zoute ecotopenkaart Westerschelde 2022. Biologische monitoring zoute rijkswateren. Rijkswaterstaat - Centrale Informatievoorziening: Delft. 39 pp., meer
 • Hoekstein, M.S.J.; Janse, W.; Sluijter, M.; van Straalen, K.D. (2022). Watervogels en zeehonden in de Zoute Delta in 2021/2022. Deltamilieu Projecten/Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening: Culemborg. 140 pp., meer
 • Parée, E. (2021). Toelichting op de zoute ecotopenkaart Westerschelde 2020. Biologische monitoring zoute rijkswateren. Rijkswaterstaat - Centrale Informatievoorziening: Delft. 29 pp., meer
 • Tolman, M.E.; Pranger, D.P. (2021). Toelichting bij de vegetatiekartering Zwin & Verdronken Zwarte Polder, 2019: op basis van false colour-luchtfoto's 1:5.000. RWS-CIV: Delft. 162 pp., meer
 • Parée, E. (2019). Toelichting op de zoute ecotopenkaart Westerschelde 2018. Biologische monitoring zoute rijkswateren. Rijkswaterstaat - Centrale Informatievoorziening: Delft. 26 + bijlagen pp., meer
 • van Deelen, J.J.; Stolk, A.H.; Verduin, E.C. (2019). Zeegraskartering Oosterschelde en Westerschelde. Meetjaar 2019. Rijkswaterstaat Centrale Informatie Voorziening: Amsterdam. 73 + bijlagen pp., meer
 • Bijleveld, M.; den Hartog, G. (2018). Nonnenbank Suikerplaat: resultaten boxcorebemonstering. RWS, CIV: Middelburg. 43 pp., meer
 • Reitsma, J.M.; de Jong, J. (2018). Toelichting bij de vegetatiekartering Westerschelde 2016: op basis van false colour-luchtfoto's 1:5.000. RWS–CIV, Servicedesk Geo-informatie: Delft. 242 + bijlagen pp., meer
 • Brongers, I.; Bakker, I. (2017). Actieve monitoring chemische stoffen zoutwater mosselen vanaf 2017. Rijkswaterstaat, Centrale Informatie Voorziening: Delft. 16 + bijlagen pp., meer
 • Brongers, I.; Bakker, I. (2017). Actieve monitoring chemische stoffen zoutwater mosselen 1989-2016. Rijkswaterstaat, Centrale Informatie Voorziening: Delft. 15 pp., meer
 • Parée, E. (2017). Toelichting op de zoute ecotopenkaart Westerschelde 2016. Biologische monitoring zoute rijkswateren. RWS, CIV: Delft. 22 + bijlagen pp., meer
 • van Loon, W.; Bakker, I. (2017). Programma van eisen voor de zoute sedimentmonitoring van Rijkswaterstaat voor biologische toepassingen. Rijkswaterstaat WVL/Rijkswaterstaat, CIV: Lelystad. 3 pp., meer
 • (2016). Zoute ecotopenkaart Westerschelde 2001. Toelichting op de samenstelling van de zoute ecotopenkaart. Rijkswaterstaat - Centrale Informatievoorziening: Delft. 18 + bijlagen pp., meer
 • (2016). Zoute ecotopenkaart Westerschelde 2008. Toelichting op de samenstelling van de zoute ecotopenkaart. Rijkswaterstaat - Centrale Informatievoorziening: Delft. 18 + bijlagen pp., meer
 • (2016). Zoute ecotopenkaart Westerschelde 2011. Toelichting op de samenstelling van de zoute ecotopenkaart. Rijkswaterstaat - Centrale Informatievoorziening: Delft. 19 + bijlagen pp., meer
 • (2016). Zoute ecotopenkaart Westerschelde 2004. Toelichting op de samenstelling van de zoute ecotopenkaart. Rijkswaterstaat - Centrale Informatievoorziening: Delft. 18 + bijlagen pp., meer
 • (2016). Zoute ecotopenkaart Westerschelde 1996. Toelichting op de samenstelling van de zoute ecotopenkaart. Rijkswaterstaat - Centrale Informatievoorziening: Delft. 18 + bijlagen pp., meer
 • (2016). Zoute ecotopenkaart Westerschelde 2010. Toelichting op de samenstelling van de zoute ecotopenkaart. Rijkswaterstaat - Centrale Informatievoorziening: Delft. 18 + bijlagen pp., meer
 • (2016). Zoute ecotopenkaart Westerschelde 2012. Toelichting op de samenstelling van de zoute ecotopenkaart. Rijkswaterstaat - Centrale Informatievoorziening: Delft. 20 + bijlagen pp., meer
 • Buiks, J. (2016). Toelichting op de zoute ecotopenkaart Westerschelde 2015. Biologische monitoring zoute rijkswateren. Rijkswaterstaat - Centrale Informatievoorziening: Delft. 19 + bijlagen pp., meer
 • Sinke, O. (2016). Monitoring geulwanden Westerschelde 2016. Locaties Ossenisse, Zuidergat, Baalhoek, Valkenisse, Bath en Saeftinghe. Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening: [s.l.]. 35 pp., meer
 • Tolman, M.E.; Pranger, D.P. (2016). Zeegraskartering MWTL Oosterschelde en Westerschelde 2016. Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV): Delft. 24 + bijlagen pp., meer
 • Reitsma, J.M.; de Jong, J. (2015). Toelichting bij de vegetatiekartering Zwin & Verdronken Zwarte Polder 2013: op basis van false colour-luchtfoto's 1:5.000. RWS-CIV: Delft. 100 + bijlagen pp., meer
 • Pranger, D.P.; Tolman, M.E.; van den Berg, G. (2013). Zeegraskartering MWTL Oosterschelde en Westerschelde 2013. RWS, CIV: Delft. 27 + bijlagen pp., meer

Datasets (12)  Top | Personen | Publicaties 
 • Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening: The Netherlands; (2021): MWTL biological monitoring network Westerschelde: Coastal breeding birds., meer
 • Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening: The Netherlands; (2021): MWTL biological monitoring network Westerschelde: Mesozooplankton., meer
 • Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening: The Netherlands; (2021): MWTL biological monitoring network Westerschelde: Phytoplankton., meer
 • Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening: The Netherlands; (2021): MWTL biological monitoring network Westerschelde: Seals in the Delta., meer
 • Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening: The Netherlands; (2021): MWTL chemical monitoring network Westerschelde: Heavy Metals., meer
 • Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening: The Netherlands; (2021): MWTL chemical monitoring network Westerschelde: Nutrients., meer
 • Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening: The Netherlands; (2021): MWTL physical monitoring network Westerschelde: Tidal Harmonic Constituents., meer
 • Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening: The Netherlands; (2021): MWTL physical monitoring network Westerschelde: Water Levels., meer
 • Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening: The Netherlands; (2021): MWTL physical monitoring network Westerschelde: Waves., meer
 • Rijkswaterstaat; Zee en Delta; Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening: The Netherlands; (2021): Sand mining in the Western Scheldt., meer
 • MONEOS - Diversiteit Soorten in het Schelde-Estuarium, meer
 • MONEOS - Ecologisch Functioneren in het Schelde-Estuarium, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Datasets