Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Vlaamse overheid
www.vlaanderen.be
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, meer

Engelse naam: Flemish Government
Vorige naam: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, meer


Tel.: +32-(0)800-3 02 01
E-mail:
 Publicaties | Projecten | Evenement 
 
Type: Andere

Geassocieerd aan een deelinstituut (253)  Top | Publicaties | Projecten | Evenement 

Publicaties (14)  Top | Projecten | Evenement 
  opsplitsen filter
 • Weyn, K.; Gyselings, R.; Spanoghe, G.; Van den Bergh, E.; Vanden Abeele, L.; Nachtergale, L. (2009). Beheercommissie natuur linkerscheldeoever: jaarverslag 2008. Vlaamse Overheid: Kallo. VI, 121 pp., meer
 • (2005). Flood Risk in Flanders/Zeeuws-Vlaanderen. AWZ/IMDC/Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: [s.l.]. XII, 237 pp., meer
 • Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2005). Getijtafels voor Oostende, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam 2006 T.A.W.; Getijtafels voor Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam 2006 G.L.L.W.S. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 111 pp., meer
 • Hydrografische Dienst Oostende, Afdeling Kust (2005). Noordzee Belgisch-Nederlandse kust Monding van de Westerschelde van Oostende tot Westkapelle. Hernieuwde uitgave mei 2005. Internationale Kaartserie = International Chart Series = Série Carte Internationale. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 1 map pp., meer
 • (2003). Langetermijnvisie Schelde-Estuarium: eerste gezamenlijk voortgangsverslag. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW): [s.l.]. 16 pp., meer
 • Hydrografische Dienst Oostende, Afdeling Waterwegen Kust (2003). Noordzee Belgisch-Nederlandse kust Monding van de Westerschelde van Oostende tot Westkapelle. Hernieuwde uitgave september 2003. Internationale Kaartserie = International Chart Series = Série Carte Internationale. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 1 map pp., meer
 • Ingenieursbureau S.D. Kamminga (2002). ADCP stroommeting - Zeeschelde 16 april 2002: meetverslag. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: [s.l.]. 11 + bijlagen pp., meer
 • Sevenant, M.; Menschaert, J.; Couvreur, M.; Ronse, A.; Antrop, M.; Geypens, M.; Hermy, M.; De Blust, G. (2002). Ecodistricten. Ruimtelijke eenheden voor gebiedsgericht milieubeleid in Vlaanderen. Deel II: afbakening van ecodistricten en ecoregio's - verklarende teksten. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 221 pp., meer
 • (2000). Speciale Beschermingszones in Vlaanderen in uitvoering van de Europese Richtlijn 79/409/EEG (vogelrichtlijn) SBZ-V: besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 1988, besluit van de Vlaamse Regering van 20 september 1996, besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 1998, besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000. Overzicht van de soorten per Vogelrichtlijngebied. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 18 pp., meer
 • Ingenieursbureau S.D. Kamminga (1999). A.D.C.P. stroommeting Boven-Zeeschelde 20 mei 1999: meetverslag. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: [s.l.]. 10 + bijlagen pp., meer
 • Hydrografische Dienst Antwerpen, Afdeling Maritieme Schelde (1996). Westerschelde Vlissingen - Antwerpen 1996. juni 1996. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 1 map pp., meer
 • Hydrografische Dienst Antwerpen, Afdeling Maritieme Schelde (1996). Westerschelde Vlissingen - Antwerpen 1996. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 1 map pp., meer
 • Wartel, S.; Francken, F. (1996). Algemene Milieu Impactstudie Sigmaplan (AMIS): sedimenttransport en sedimentatie-processen in de Schelde tussen Zandvliet en Gent. AMIS DS6.1-2. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN): Brussel. 43 pp., meer
 • Hydrografische Dienst Oostende [s.d.]. Noordzee Belgisch-Nederlandse kust Monding van de Westerschelde van Oostende tot Westkapelle. Hernieuwde utigave oktober 1996. Internationale Kaartserie = International Chart Series = Série Carte Internationale. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 1 map pp., meer

Projecten (7)  Top | Publicaties | Evenement 
 • Alternative disposal strategy Walsoorden - in situ disposal test 2004, meer
 • In situ disposal test near the Walsoorden sandbar using the traditional dumping technique, meer
 • Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer
 • Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, meer
 • Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006: continuation, meer
 • Monitoring van ontwikkelingen in slik- en schorgebieden in de Zeeschelde in het kader van : 1) de baggerstortvergunning op de platen van Doel en Boomke; 2) het afgraven van de Ketenissepolder, meer
 • SCHELDEFONDS: Het verlenen van diensten met het oog op de bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en milieubewegingen door de operationalisering van het Scheldefonds v.z.w, meer

Evenement  Top | Publicaties | Projecten 
 • Congres Water en Klimaatverandering, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten | Evenement